MarineD-marin Marina Mandalina
Šibenik
Obala Jerka Šižgorića 1, Šibenik
Dobri Dolac Zaton
Zaton
Trg Gabrijela Cvitana bb, Zaton