PHOTO: MAJA DANICA PEČANIĆ, HTZ
Gastro guideRestaurant Tomislav
Boraja 19, Boraja
+385 (0)22 566 555
Restaurant Dva Mornara
Leoni Mate 36, Zablaće
+385 (0)22 354 122
Konoba Jasen
Obala palih boraca 26, Zablaće
+385 (0)97 670 8510
Restaurant Bronzin
Obala palih omladinaca 5b
22000 Šibenik
Gsm. +385 (0)91 602 3421
Galbiani restaurant & wine bar
Ivana Pribislavića 3
22000 Šibenik
Gsm: +385 99 682 8441
Konoba Vidrovača
Vrulje, uvala Vidrovača
22 220 Bilice
Gsm. +385 (0)98 757 281
Konoba Smokvić
Vrulje, uvala Vela Smokvić
22 220 Bilice
Gsm. +385 (0)98 746 891
Restaurant Oldi
Stubalj 58
22 220 Bilice
Gsm. +385 (0)98 938 3131