QL agroturizama

Da bi se što produktivnije diferencirala ponuda regije, potrebno je staviti fokus na dominantne proizvode, odnosno proizvode s najvećim razvojnim potencijalom. Županija je iznimno bogata resursima za razvoj turizma koji se odvijaju na ruralnim područjima, posebno eko i agro turizmom. Dosad su odrađene neke od planiranih projektnih aktivnosti:

  1. FAZA - PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA, POZICIONIRANJE I STRATEŠKI PLAN

-        ispitivanje stanja na terenu temeljem postojeće dokumentacije i obilaska terena,

-        prikupljanje informacija od ključnih dionika (okrugli stol)

-        obrada prikupljenih podataka

-        SWOT analiza kroz prizmu konkurentnosti

-        pozicioniranje destinacije imajući na umu specifičnosti destinacije – preporuke

  1. FAZA
  2. LABELLING

-     definiranje standarda za labelling

-     terenski obilazak  na temelju zaključaka i plana iz prethodne faze

-     ocjenjivanje

-     fotografiranje subjekata i točaka od interesa i obrada fotografija

-     definicija eventualnih posebnih zona sa potencijalom za razvoj i široku prepoznatljivost

  1. EDUKACIJA

-        povezivanje raznih djelatnosti koje tvore kompletan turistički proizvod

-        usvajanje znanja o novim trendovima

-        benchmarking